Privacyverklaring

Privacyverklaring HET PURCELL KAMER ORKEST

Het Purcell Kamer Orkest kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Het Purcell Kamer Orkest, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan het Purcell Kamer Orkest verstrekt.
Het Purcell Kamer Orkest kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM HET PURCELL KAMER ORKEST GEGEVENS NODIG HEEFT
Het Purcell Kamer Orkest verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan het Purcell Kamer Orkest uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG HET PURCELL KAMER ORKEST GEGEVENS BEWAART
Het Purcell Kamer Orkest bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Het Purcell Kamer Orkest verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar VoorzitterPKO per email. 
Het Purcell Kamer Orkest zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van het Purcell Kamer Orkest worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Het Purcell Kamer Orkest gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Het Purcell Kamer Orkest kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van het Purcell Kamer Orkest bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie kan, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht worden naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan het Purcell Kamer Orkest te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het Purcell Kamer Orkest heeft hier geen invloed op.
Het Purcell Kamer Orkest heeft Google geen toestemming gegeven om via het Purcell Kamer Orkest verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Het Purcell Kamer Orkest neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het Purcell Kamer Orkest maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het Purcell Kamer Orkest verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het Purcell Kamer Orkest op via VoorzitterPKO

purcellkamerorkest.nl is een website van het Purcell Kamer Orkest .

Het algemene E-mailadres van het Purcell Kamer Orkest is:
VoorzitterPKO per email