Steun het PKO

Steun het PKO, word Vriend
Het gaat goed met het orkest, maar het kan altijd nog beter! Hard werken is daarvoor helaas niet genoeg. Het organiseren van concerten vraagt jaarlijks een groot deel van onze financiële middelen. Repetitieruimte en een kerk huren, solisten aantrekken: allemaal kosten waar het orkest zelf zorg voor moet dragen. Als u het orkest een warm hart toedraagt, overweeg dan om Vriend te worden van het Purcell Kamerorkest.

Vriend worden is niet moeilijk.
Stort minimaal € 10,- op NL91 INGB 0006293779 t.n.v. Stichting Purcell Kamerorkest in Amsterdam, o.v.v. “nieuwe Vriend van het Purcell Kamerorkest”. Vergeet niet uw adresgegevens en e-mailadres te vermelden.

Behalve dat u ons hiermee ondersteunt, heeft het voor u ook voordelen:
• u krijgt 3x per jaar informatie over onze activiteiten en concerten
• u krijgt korting op de toegangsprijs
• u kunt tegen gereduceerd tarief opnamen van onze concerten kopen

Met vragen kunt u altijd terecht bij onze Vriendenadministratie.